Garantievoorw. per 2017

Kracht-Training Apparatuur:

 • Stalen Framework: 10 jaar
 • Lagers, Gewichten, Katrollen: 2 Jaar
 • Stangen, Structureel Bewegende Delen: 2 Jaar
 • Lineare Lager, Veren: 1 Jaar
 • Bekleding, Kabel, Handgrepen en slijtdelen: 6 Maanden
 • Arbeidsloon en voorrijkosten: 6 Maanden
 • Items niet in de lijst: 6 Maanden

Cardio Apparatuur:

 • Frame 7 Jaar
 • Beeldscherm PCB 2 Jaar
 • Toetsenbord 1 Jaar
 • Motorbesturing 2 Jaar
 • Duurzame Slijtdelen (metaal) 1 Jaar
 • Loopband AC Motor 3 Jaar
 • Loopband DC Motor 1 Jaar
 • Generator / EMS / ECB Rem 2 Jaar
 • Bekleding, Handgrepen en slijtdelen: 6 Maanden
 • Arbeidsloon en voorrijkosten: 6 Maanden
 • Items niet in de lijst: 6 Maanden

Accesoires:

Bij normaal gebruik is er 6 maanden garantie op accessoires, exclusief de artikelgroep  ‘useables’. Gezien de aard van deze producten wordt hier geen garantie op gegeven.

Voorwaarden en Beperkingen:

1. The warranty periods commence sixty(60) days after leaving the factory.

2. This warranty applies only against defects discovered within the warranty period, warranty claims need to be made within the warranty period.

3. Parts repaired or replaced under the terms of warranty will be warranted for the remainder of the original warranty only.

4. To claim under this warranty, the buyer must notify Byloth or your local dealer within thirty(30) days after the date of discovery of any defects and make the defected product available for visual inspection in any form for Impulse Fitness or Impulse dealer, unaltered or undefaced serial tag must be shown along with the defected product.

5. This warranty does not apply to damage caused by accident, misuse, improper service or non-fabric modification.

6. Warranties outside the country of origin may vary, please contact your local dealer for details.

7. You are consenting to be bound by the following warranty terms and conditions.

8. Satisfactory proof of purchase is required in all cases.

 

Op de door Byloth B.V. geleverde producten bestaat een garantie zoals die door de fabrikant op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van de Afnemer die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan. De Afnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Byloth B.V. geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etcetera. De Afnemer komt geen aanspraak op garantie toe door een gebrek ontstaan door slijtage.

De door Byloth B.V. geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.